Kravmärkt Porr

Vad är kravmärkt porr? Tanken med kravmärkt porr är att denna ska visa en sexualitet som både män och kvinnor njuter av. Den kravmärkta porren skulle också försäkra att alla som medverkar gör det på frivillig basis och får ordentligt betalt. Produktionsförhållandena skulle vara goda och ingen skulle utsättas för någon förnedrande handling.

Det finns ingen kravmärkning för porr idag, men tanken är god. Att visa sex där båda parter njuter och där det finns en handling är väl mer än önskvärt. Idag får många ungdomar sin första inblick i sexlivet genom en porrfilm och då är det viktigt att filmer skildrar det fina med sex.

Så fram för kravmärkt porr, där kvinnor och män upplever sex på lika villkor.